top of page

Lär dig arbeta med feedback, som en del i att få en öppnare arbetsplats!


 1. Förberedelse: Innan övningen börjar, förbered en lista över feedback-situationer som kan användas under övningen. Dessa situationer kan vara allmänna eller specifika för din arbetsplats, men de bör ge möjlighet till konstruktiv feedback.

 2. Dela in i par: Dela in deltagarna i par. Se till att paren består av personer som inte har en nära relation eller som vanligtvis inte arbetar tillsammans.

 3. Rollspel: Ge paren en feedback-situation att spela upp. En person i paret kommer att vara den som ger feedback, medan den andra personen tar emot feedbacken. Ge dem tillräckligt med tid att förbereda sig.

 4. Uppmuntra till ärlighet: Uppmuntra personen som ger feedback att vara ärlig och konstruktiv, samtidigt som de håller tonen positiv och professionell.

 5. Reflektion: Efter att rollspelen är klara, ge deltagarna några minuter att reflektera över hur de kände när de gav eller tog emot feedback. Be dem att skriva ner vad de kände och vilken feedback de fick.

 6. Diskussion: Diskutera i helgrupp vad deltagarna upplevde och vad de lärt sig om att ge och ta feedback. Fråga dem vad som fungerade och vad som inte fungerade under övningen.

 7. Återkoppling: Ge återkoppling till deltagarna om hur de gjorde under övningen och vad de kan förbättra när det gäller att ge och ta feedback.

Här är några exempel på situtioner du kan använda feedback

 1. En medarbetare har lämnat in ett projekt som har några brister som behöver åtgärdas. Ge feedback på vad som behöver förbättras och hur det kan göras.

 2. En medarbetare har hållit en presentation som var svår att följa. Ge feedback på vad som kan göras för att förbättra framställningen och tydligheten i presentationen.

 3. En medarbetare har haft en svår konversation med en annan kollega. Ge feedback på hur medarbetaren kunde ha förbättrat kommunikationen och hanterat situationen bättre.

 4. En medarbetare har presterat väl på en uppgift. Ge positiv feedback på vad som gjordes bra och hur det bidrog till projektet eller målet.

 5. En medarbetare har haft en hög stressnivå under en arbetsdag. Ge feedback på hur stressnivån påverkade arbetsmiljön och vad som kan göras för att minska stressen i framtiden.

Dessa är bara några exempel på feedbacksituationer. Du kan anpassa situationerna för att bättre passa din arbetsplats eller bransch. Viktigt är att situationen ger möjlighet för konstruktiv feedback som kan hjälpa medarbetarna att utvecklas och förbättra sina färdigheter.


Genom att använda denna övning kan du hjälpa dina medarbetare att förbättra sin förmåga att ge och ta feedback på ett konstruktivt och positivt sätt. Övningen ger också möjlighet till övning och feedback för att förbättra dessa färdigheter.

13 visningar5 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page