top of page

Coachande ledarskap - in or out?


Enligt en artikel från Forbes som publicerades i januari 2022, är coachande ledarskap ett av de mest efterfrågade ledarskapsstilarna bland företagsledare:Artikeln framhåller att coachande ledarskap är en stil som fokuserar på att utveckla medarbetarnas förmågor genom att hjälpa dem att identifiera sina styrkor och utmaningar, och att stödja dem i att ta egna beslut. Detta skapar en kultur av tillit och tillväxt som kan leda till högre engagemang, motivation och prestation bland medarbetarna.

Företag som använder sig av coachande ledarskap rapporterar ofta högre medarbetarnöjdhet, minskad personalomsättning och ökad produktivitet, enligt artikeln. Därför fortsätter coachande förhållningssätt att vara en viktig del av ledarskapsdiskussionerna i företagsvärlden.


Vi är naturligtvis ense med kraften i ett coachande ledarskap!


Som ledare kan det vara viktigt att utbilda sig i coachande ledarskap av flera anledningar. Här är tre skäl till varför det kan vara en god idé att utveckla coachande ledarskapsförmågor:

  • Ökad medarbetarnöjdhet: Genom att använda ett coachande förhållningssätt kan du skapa en kultur där medarbetarna känner sig sedda, hörda och värderade. Detta kan leda till högre medarbetarnöjdhet och minskad personalomsättning, vilket kan spara företaget både tid och pengar.

  • Ökad produktivitet: Genom att använda ett coachande förhållningssätt kan du hjälpa dina medarbetare att identifiera sina styrkor och utmaningar, och stödja dem i att ta egna beslut. Detta kan leda till ökad motivation och engagemang, vilket kan öka produktiviteten och förbättra företagets resultat.

  • Ökad självinsikt: Genom att utveckla dina coachande ledarskapsförmågor kan du också öka din egen självinsikt och förmåga att hantera komplexa situationer. Genom att ställa öppna frågor, lyssna aktivt och vara närvarande kan du få en bättre förståelse för dina medarbetare och deras behov, vilket kan hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut och skapa en kultur av tillit och tillväxt.


Vill du utveckla dig i området och således bli en bättre ledare så finns det många vägar att gå. Här är några intressanta utbildningsvägar;


  • Coachande ledarskap - ICF-certifierad coachutbildning: Detta är en utbildning som erbjuds av CoachCompanion, och som har fått utmärkta recensioner från tidigare deltagare. Utbildningen är ICF-certifierad och ger dig verktyg för att utveckla coachande ledarskapsförmågor. Den är uppdelad i fyra moduler som sträcker sig över nio månader och innehåller både teoretisk kunskap och praktisk träning.

  • Diplomerad coach och mentor - coaching för ledarskap: Detta är en utbildning som erbjuds av IHM Business School, och som har fått höga betyg från tidigare deltagare. Utbildningen är inriktad på att utveckla coachande ledarskapsförmågor och innehåller både teoretisk kunskap och praktisk träning. Den sträcker sig över ett år och omfattar sex moduler.

  • Coaching och ledarskap - Diplomerad coach: Detta är en utbildning som erbjuds av Ledarstudion, och som har fått utmärkta recensioner från tidigare deltagare. Utbildningen är inriktad på att utveckla coachande ledarskapsförmågor och ger dig verktyg för att coacha andra människor. Den sträcker sig över nio månader och innehåller både teoretisk kunskap och praktisk träning. Efter utbildningen kan du bli certifierad coach genom International Coach Federation.Så där var några goa tips. Glöm inte heller bort att det finns otroligt mycket material på nätet och inte minst på Youtube. En klassiker som håller än är Kjell Enhagers, JAG AB, som rör ämnet coaching på ett mycket smakfullt sätt; https://www.youtube.com/watch?v=cMhv0qd3oH0


Hoppas du har hittat lite inspiration till fortsatt lärande här, hare gött!

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page